ورود به پنل کاربری

راهنمای کار با وب سایت شخصی اساتید فارسی (استاتیک)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | 
  جهت مشاهده سایت شخصی اساتید لازم است پس از بازکردن مرورگر آدرس زیر را درج نمایید:
  نام خانوادگی به انگلیسیhttp://webpage.khu.ac.ir/
به عنوان نمونه کلیه مراحل روی وب سایت شخصی سرکار خانم دکتر میرطاهری ارائه می گردد:

 اطلاعات موجود در منو ثابت بوده و در هنگام درخواست می بایست عکس پرسنلی به همراه اطلاعات خواسته شده تکمیل و ارسال گردد.

 جهت ورود به سایت لازم است آدرس /wp-login.phpنام خانوادگی به انگلیسیhttp://webpage.khu.ac.ir/ باز گردد:

نام کاربری و پسورد خود را وارد کرده تا وارد صفحه ویرایش شوید.

می توانید اطلاعات شخصی خود را داخل صفحه شناسنامه من به روزرسانی نمایید .

 همچنین پسورد از قسمت زیر قابل تغییر است:

- برای ویرایش صفحات می بایست وارد منو برگه ها – همه برگه ها شوید:

١- روی برگه خانه ویرایش را انتخاب کنید:
 
روی هر بخشی که مدنظر شماست گزینه ویرایش را انتخاب نمایید و متن و یا تصویر مورد نظر را ویرایش و سپس ذخیره نمایید.

موارد مربوط به تصویر تکی، بیوگرافی، سوابق تدریس ، موقعیت شغلی و افتخارات در برگه خانه موجود می باشد.
-ویرایش تصویر:

 ابتدا با انتخاب گزینه ضربدر عکس قبلی را حذف نمایید و سپس با انتخاب تصویر مورد نظر خود را بارگذاری و جهت نمایش انتخاب نمایید.   


در نهایت عکس مورد نظر را انتخاب نموده و روی تنظیم تصویر کلیک نمایید.

 ذخیره تغییرات را انتخاب نموده وسپس گزینه به روزرسانی را انتخاب نمایید.
- تغییر متن داخل بلوک :
روی گزینه ویرایش کلیک کرده و  متن مورد نظر را در محیط ویرایشگر کپی و در نهایت تغییرات را ذخیره و سپس به روز رسانی نمایید.
 
 
- برای ویرایش هر یک از موارد سوابق تدریس روی گزینه ویرایش کلیک نمایید تا وارد صفحه زیر شوید.


موارد مورد نظر را ویرایش و سپس گزینه ذخیره تغییرات و سپس به روز رسانی را انتخاب نمایید.
- جهت اضافه کردن به موارد تدریس باید روی گزینه به علاوه چنانچه در شکل زیر نشان داده شده است کلیک نمایید و گزینه single education را انتخاب نمایید و موارد داخل فرم را وارد و ذخیره و در نهایت به روزرسانی نمایید.
- جهت ویرایش موقعیت شغلی روی گزینه مورد نظر ویرایش را انتخاب نمایید اطلاعات را ویرایش و سپس ذخیره تغییرات و به روزرسانی را انتخاب نمایید.
- جهت اضافه کردن به موارد موقعیت شغلی باید روی گزینه به علاوه چنانچه در شکل زیر نشان داده شده است کلیک نمایید و گزینه single position را انتخاب نمایید و موارد داخل فرم را وارد و ذخیره و در نهایت به روزرسانی نمایید.
 
- جهت ویرایش افتخارات روی گزینه مورد نظر ویرایش را انتخاب نمایید اطلاعات را ویرایش و سپس ذخیره تغییرات و به روزرسانی را انتخاب نمایید.

- جهت اضافه کردن به موارد افتخارات باید روی گزینه به علاوه چنانچه در شکل زیر نشان داده شده است کلیک نمایید و گزینه single award را انتخاب نمایید و موارد داخل فرم را وارد و ذخیره و در نهایت به روزرسانی نمایید.
٢- روی برگه پژوهش، ویرایش را انتخاب کنید:

روی هر بخشی که مدنظر شماست گزینه ویرایش را انتخاب نمایید و متن را ویرایش و سپس ذخیره نمایید.

موارد مربوط به عضویت در سازمان ها و نهادها، پروزه های عملیاتی و صنعتی، ثبت اختراع، پرسنل موجود در آزمایشگاه و پروژه ها در برگه پژوهش موجود می باشد.

- تغییر متن داخل بلوک :

روی گزینه ویرایش کلیک کرده و  متن مورد نظر را در محیط ویرایشگر کپی و در نهایت تغییرات را ذخیره و سپس به روز رسانی نمایید.
به روزرسانی بلوک پروژه های عملیاتی و صنعتی:

به روزرسانی بلوک ثبت اختراع :
-برای ویرایش هر یک از موارد عضویت در سازمان ها و نهادها روی گزینه ویرایش کلیک نمایید تا وارد صفحه زیر شوید. سپس تغییرات را اعمال و گزینه ذخیره تغییرات و به روزرسانی را انتخاب نمایید.
-جهت اضافه کردن به موارد عضویت در سازمان ها و نهادها باید روی گزینه به علاوه چنانچه در شکل زیر نشان داده شده است کلیک نمایید و گزینه single interest را انتخاب نمایید و موارد داخل فرم را وارد و ذخیره و در نهایت به روزرسانی نمایید.

-جهت ویرایش تصاویر متحرک پرسنل کاری روی گزینه مورد نظر ویرایش را انتخاب نمایید اطلاعات را ویرایش ، همچنین تصویر قبلی حذف و تصویر جدید را بارگذاری و تنظیم تصویر را انتخاب و سپس روی ذخیره تغییرات و به روزرسانی کلیک نمایید.
 
-جهت اضافه کردن به موارد پرسنل باید روی گزینه به علاوه چنانچه در شکل زیر نشان داده شده است کلیک نمایید و گزینه single personnel را انتخاب نمایید و موارد داخل فرم را وارد و ذخیره و در نهایت به روزرسانی نمایید.
 

-جهت ویرایش هر یک از موارد تالیف و ترجمه روی گزینه مورد نظر ویرایش را انتخاب نمایید اطلاعات را ویرایش ، همچنین تصویر قبلی حذف و تصویر جدید را بارگذاری و تنظیم تصویر را انتخاب و سپس روی ذخیره تغییرات و به روزرسانی کلیک نمایید.
- جهت اضافه کردن به موارد پروژه باید روی گزینه به علاوه چنانچه در شکل زیر نشان داده شده است کلیک نمایید و گزینه single project را انتخاب نمایید و موارد داخل فرم را وارد و ذخیره و در نهایت به روزرسانی نمایید.

 
٣-روی برگه مقالات، ویرایش را انتخاب کنید:
-تغییر متن داخل بلوک :
روی گزینه ویرایش کلیک کرده و  متن مورد نظر را در محیط ویرایشگر کپی و در نهایت تغییرات را ذخیره و سپس به روز رسانی نمایید.

در صورت نیاز به اضافه کردن چکیده مقالات یا کتب در بخش زیر، می بایست روی منو اصلی وارد publication شده و Add new را انخاب کرده و اطلاعات را وارد و فایل آن را بارگذاری نمایید.
 
 
 
 
٤-روی برگه تدریس، ویرایش را انتخاب کنید:
-تغییر متن داخل بلوک تدریس:
روی گزینه ویرایش کلیک کرده و  متن مورد نظر را در محیط ویرایشگر کپی و در نهایت تغییرات را ذخیره و سپس به روز رسانی نمایید.

-جهت ویرایش دروس روی گزینه مورد نظر ویرایش را انتخاب نمایید اطلاعات را ویرایش و سپس ذخیره تغییرات و به روزرسانی را انتخاب نمایید. 
-جهت اضافه کردن به موارد دروس باید روی گزینه به علاوه چنانچه در شکل زیر نشان داده شده است کلیک نمایید و گزینه single position را انتخاب نمایید و موارد داخل فرم را وارد و ذخیره و در نهایت به روزرسانی نمایید.
٥- روی برگه گالری، ویرایش را انتخاب کنید:
 
- پس از انتخاب ویرایش می توانید متن دلخواه را در محیط ویرایشگر وارد و تغییرات را ذخیره و به روزرسانی نمایید.
- برای تغییر دادن تصاویر موجود می بایست از منوی اصلی، گالری و سپس روی هر گزینه ویرایش را انتخاب نمایید و سپس تصویر شاخص کلیک کرده و تصویر مورد نظر را بارگذاری و به عنوان تصویر شاخص قرار دهید.
- در صورت عدم نیاز به نمایش هر یک از موارد گالری می توانید انتقال به زباله دان را انتخاب نمایید.
 
- در صورت نیاز به اضافه کردن تصاویر اضافی، گزینه Add New را انتخاب نمایید سپس عنوان مورد نظر را وارد و روی تصویر شاخص کلیک و سپس تصویررا بارگذاری و روی انتشار کلیک نمایید.
٦- روی برگه تماس، ویرایش را انتخاب کنید:

- تغییر متن داخل بلوک :
روی گزینه ویرایش کلیک کرده و  متن مورد نظر را در محیط ویرایشگر کپی و در نهایت تغییرات را ذخیره و سپس به روز رسانی نمایید.

 
- برای ویرایش هر یک از موارد اطلاعات تماس روی گزینه ویرایش کلیک نمایید تا وارد صفحه زیر شوید. سپس تغییرات را اعمال و گزینه ذخیره تغییرات و به روزرسانی را انتخاب نمایید.
 
- جهت اضافه کردن به موارد تماس باید روی گزینه به علاوه چنانچه در شکل زیر نشان داده شده است کلیک نمایید و گزینه single icon with description را انتخاب نمایید و موارد داخل فرم را وارد و ذخیره و در نهایت به روزرسانی نمایید.
٧- برای اضافه کردن رزومه فارسی می بایست وارد رسانه بخش کتابخانه شده و گزینه افزودن را انتخاب کنید:
- ابتدا فایل رزومه خود با فرمت pdf را به صورت زیر rename کنید _Resume.pdf نام دایرکتوری (اولین حرف بزرگ)
بطور نمونه برای آدرس صفحه شخصی سرکار خانم دکتر میرطاهری به آدرس http://webpage.khu.ac.ir/mirtaheri/   نام فایل رزومه فارسی بصورت Mirtaheri_Resume.pdf باید بارگذاری گردد.
- در صورتی که فایل رزومه تغییر داده شده ابتدا روی فایل رزومه قبلی کلیک کرده و پاک کردن برای همیشه را انتخاب  و سپس فایل رزومه جدید را مجدد به روش بالا بارگذاری نمایید.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 301 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر